Veckoplanering
I Ur och Skur Nyckelpigans förskola


Hyvelgatan 30    741 71  Knivsta    Telefon; 018-34 90 20    Följ oss gärna på Facebook!

Veckoplanering


Så här ser vår planering ut för veckan. Det är en grovplanering och den kan ändras eftersom vi utgår från barnens intressen just nu.


Åldersblandade grupper: 2-3 gånger i veckan är barnen en viss tid av dagen indelade i åldershomogena grupper, övrig tid är det åldersblandat.


Måndag

1-5 år Miniröris ute på förmiddagen


Tisdag

Knytte-grupp förmiddag kl. 9:00

Mulle-grupp eftermiddag kl. 12:30


Alla barn ska ha med sig egen ryggsäck


Onsdag

Skogsdag för hela gruppen. Vi går från förskolan ca. 9:15


Torsdag

1 år Skapande verksamhet inne eller sång och lek inne f.m

2-5 år Experiment eller skapande verksamhet ute f.m


Fredag

Fredagar är vår mysdag som en trevlig avslutning på veckan. Aktiviteterna varierar från vecka till vecka beroende på vad barnen vill göra.

Personalen har planeringstid på fredagar.