Om förskolan
I Ur och Skur Nyckelpigans förskola


Hyvelgatan 30    741 71  Knivsta    Telefon; 018-34 90 20    Följ oss gärna på Facebook!
Avdelning: En avdelning med 16 barn i åldrarna 1-5 år. Verksamheten bedrivs i rymliga, ljusa lokaler.


Öppettider: Måndag-fredag 07.00-17.00


Personal: 4 heltidsanställda ledare


Arbetssätt och pedagogik: Vår verksamhet grundar sig på Läroplanen för förskolan Lpfö 18 och I Ur och Skurs arbetssätt.

Pedagogiken I Ur och Skur bygger på övertygelsen att barns behov av kunskap, rörelse och gemenskap tillfredsställs genom lustfyllt upplevelsebaserat lärande. Att vistas både inne och ute är en central del i pedagogiken och dagligen gör vi ledare val kring vad som passar bäst för individen, gruppen och aktiviteten.

Vi erbjuder en verksamhet med vardagspedagogik där omsorgen om barnen har största betydelsen. Barnens egna aktivitet och nyfikenhet uppmuntras, lek och skapande ges stort utrymme.

Vi arbetar mycket med språket genom aktiviteter som sång, rytmik, rim och ramsor, sagoberättande och genom det dagliga samtalet. Vi arbetar även med årets traditioner.

Utemiljön består av  tre delar, dels av 500 kvm tillrättalagd lekmiljö och 225 kvm naturtomt. Vi är också ute i naturen. Vi gör utflykter i vår "egen" skog samt längre bort. Att vara ute och leka tillsammans ger gemenskap. Utomhus finns det inga väggar och tak som begränsar rörelsefriheten hos barnet. Att röra sig i skog och mark tränar barnets motorik på ett lustfyllt sätt.


Matsituationen: Frukost och mellanmål tillagas på förskolan. Lunchen serveras dagligen från Högåsskolans kök.


Föräldamedverkan: Barnets inskolning tillsammans med föräldrar är ca 5 dagar, men anpassas efter barnets behov. I övrigt är föräldrarna välkomna att hälsa på och vara med i förskolan. Föräldrarna har dock inget krav på sig att göra någon obligatorisk insats.