Leken




I Ur och Skur Nyckelpigans förskola


Hyvelgatan 30    741 71  Knivsta    Telefon; 018-34 90 20    



Följ oss gärna på Facebook!




Lek på I Ur och Skur


Skogen bjuder fantastiska möjligheter till lek. Miljön är inte tillrättalagd, vilket betyder att barnen stimuleras att fantisera och leka det som finns i deras huvuden för ögonblicket. Det kan vara allt ifrån familjelek, sjukhuslek till sjörövarskepp. I skogen är det lätt att hitta egna rum och rekvisita till leken. Det finns pinnar och stenar till alla, så barnen har lätt att samsas. Våra sinnen stimuleras i naturen. Vi känner dofter, upplever färger och bjuds på upplevelser - som ett stort spindelnät, en död näbbmus eller en snigel som behöver hjälp över vägen.


Här finns utrymme för empati och frågor kring liv och död. Barnen förstår tidigt allemansrätten och lär sig uppskatta och vårda det som lever. I skogen får vi vila öronen, vilket är bra för barnens hörsel och talutveckling. I skogen finns olika lekställen. Det är bra att gå till samma ställe många gånger, då känner barnet igen sig och minns leken. Det innebär upprepning och utveckling av leken. Barnet ser framför sig vart vi är på väg.


Vi behöver planera vår tillvaro så att barnen hinner leka. Barn som vet att de blir avbrutna av sina ledare eller andra barn vänjer sig vid att det inte är någon idé att börja leka längre rollekar.


Man slutar inte leka för att man blir gammal - man blir gammal för att man slutar leka.