Knyttegrupp
I Ur och Skur Nyckelpigans förskola


Hyvelgatan 30    741 71  Knivsta    Telefon; 018-34 90 20    Följ oss gärna på Facebook!
Knyttegrupp

 

I Knytte går barnen ut i skogen med ledare och kompisar. Vi rör oss i naturen och utvecklar vår motorik när vi hoppar över stock och sten. Med hjälp av lekar, sånger och ramsor lär vi oss om naturen och djuren. Vi lär oss också att vara rädda om det som finns i naturen.


Vi går ofta och spårar som detektiver och vi hittar spår av alla de slag, spillning, mat spår, ny små blad och blommor. Vi letar även insekter och annat spännande. Knytteverksamheten är äventyr för barn i åldrarna, 3-4 år.

 

I sin ryggsäck ska  barnet ha:

 

Ett sittunderlag

 

Ett par extra sockor     

 

Ett par extra vantar

 

En plastpåse

 

Nya upptäckter hela tiden

Allt som lever och växer i naturen är intressant för barnen. Myror, nyckelpigan, grodynglen och kanske spåren efter ett rådjur. Skogen är verkligen en outtömlig källa till nya upptäckter. Kanske får man också prova på att göra en eld eller bygga en egen koja.

 

Knytte för 3-4 åringar har vi vid 10 tillfällen per termin.