Försäkringar
I Ur och Skur Nyckelpigans förskola


Hyvelgatan 30    741 71  Knivsta    Telefon; 018-34 90 20    Följ oss gärna på Facebook!
Försäkringar


Kommunen har tecknat olycksfallsförsäkring för elever, barn, ungdomar och andra grupper inom Knivsta kommuns verksamhetsområde med försäkringsbolaget Länsförsäkringar.


Dygnet runt


Barn och elever inskrivna i förskolor/pedagogisk omsorg, grund, gymnasie- och särskolor är försäkrade dygnet runt. Med dygnet runt avses skoltid/verksamhetstid, fritid och lov under inskrivningstiden.


Olycksfallförsäkringen gäller barn på både kommunala och  fristående förskolor och skolor.Om något händer

Sök läkare eller tandläkare


Anmäl skada till:

Länsförsäkringar Uppsala, telefon 018 - 68 55 00 eller på Länsförsäkringars hemsida


Tänk på:

Kom ihåg att spara alla originalkvitton.

Tänk på att alla taxiresor till och från skolan/förskolan, ska vara ordinerade av läkare samt prövade och godkända av Länsförsäkringar.

Ditt barn är däremot inte ansvarsförsäkrat genom kommunen. Med ansvarsförsäkring menas försäkring som täcker personskada eller sakskada som barnet vållat.


Olycksfallsförsäkringen gäller inte heller vid sjukdom.