Att vara ledare
I Ur och Skur Nyckelpigans förskola


Hyvelgatan 30    741 71  Knivsta    Telefon; 018-34 90 20    Följ oss gärna på Facebook!
Vi som är ledare på I Ur och Skur Nyckelpigan är:


Medupptäckande: Ledare och barn upptäcker tillsammans äventyr och upplevelser tillsammans i naturen. Vi ledare stannar upp, kommer och tittar, när ett barn får syn på någonting intressant.


Medundersökande: Vi använder alla våra sinnen, vi känner, smakar, luktar, tittar och lyssnar!


Medupplevande: Vi upplever och vi lär tillsammans. Barnens frågor gör att vi söker kunskap tillsammans som vi följer upp på förskolan. Vi hittar benknotor, vi fotograferar spår, vi plockar bajs, vi plockar svamp.


Medagerande: Ledaren fångar de tillfällen barnen ger.

Hoppa! Klättra! Lukta! Vi frågar vad barnen tror. Vad gör nyckelpigan på vintern? En medagerande ledare deltar i leken och upplevelsen.


CIRKELN - I Ur och Skurs modell för förskolepedagogik


•Barnet i centrum: Cirkeln är en modell som visar I Ur och Skurs arbetsplan och består av åtta olika tårtbitar kring barnet som står i centrum. Alla bitar är lika viktiga men kan ta olika mycket tid och utrymme.


•Föräldrasamverkan: En god samverkan mellan ledare och föräldrar skapar trygghet och ansvarskänsla. Föräldrasamverkan är en viktig del inom I Ur och Skur och att vara delaktig i sitt barns förskoleverksamhet skapar förståelse och bidrar till att vi kan nå så långt som möjligt med det enskilda barnet.


•Åldersblandade grupper: Åldersblandade grupper ger barnen insikt i samarbete, hjälpsamhet, empati och självständighet. Det ger en stor trygghet för de yngre barnen, som på ett naturligt sätt får lära känna de äldre. Åldersintegrerade barngrupper gör det lättare att utgå från barnens mognad istället för deras biologiska ålder.