Framsidan
I Ur och Skur Nyckelpigans förskola


Hyvelgatan 30    741 71  Knivsta    Telefon; 018-34 90 20    Följ oss gärna på Facebook!


Välkommen till I Ur och Skur Nyckelpigans förskola!Ute nästan hela dagen, sällan sjuka men ofta smutsiga!


Nyckelpigans förskola är en liten enskild förskola för 16 barn mellan

1-5 år och drivs som ett personalkooperativ.

I Ur och Skur är samlingsnamnet på förskolor som är anslutna till Friluftsfrämjandet. Vår personal får pedagogisk utbildning och fortbildning inom I Ur och Skur.


Verksamhetens grundidé är att barns behov av kunskap, rörelse och gemenskap tillfredsställs genom vistelse i naturen. Kunskap om naturen ger en ökad förståelse för de naturliga sambanden. Barnen blir miljömedvetna och kunskapen förmedlas genom lek och ett undersökande arbetssätt.


Leka är livet!


Från den 5/10-20 har vi en ledig plats hos oss på Nyckelpigans förskola.