Försäkringar

Försäkringar

 

Kommunen har tecknat olycksfallsförsäkring för elever, barn, ungdomar och andra grupper inom Knivsta kommuns verksamhetsområde med försäkringsbolaget Länsförsäkringar.

 

Dygnet runt

 

Barn och elever inskrivna i förskolor/pedagogisk omsorg, grund, gymnasie- och särskolor är försäkrade dygnet runt. Med dygnet runt avses skoltid/verksamhetstid, fritid och lov under inskrivningstiden.

 

Olycksfallförsäkringen gäller barn på både kommunala och fristående förskolor och skolor.

 

 

Om något händer

Sök läkare eller tandläkare

 

Anmäl skada till:

Länsförsäkringar Uppsala, telefon 018 - 68 55 00 eller på Länsförsäkringars hemsida

 

Tänk på:

Kom ihåg att spara alla originalkvitton.

Tänk på att alla taxiresor till och från skolan/förskolan, ska vara ordinerade av läkare samt prövade och godkända av Länsförsäkringar.

Ditt barn är däremot inte ansvarsförsäkrat genom kommunen. Med ansvarsförsäkring menas försäkring som täcker personskada eller sakskada som barnet vållat.

 

Olycksfallsförsäkringen gäller inte heller vid sjukdom.

 

 

 

 

I Ur och Skur Nyckelpigans förskola

 

Hyvelgatan 30 741 71 Knivsta Telefon; 018-34 90 20 Mobil; 070-20 88 721

 

 

Följ oss gärna på Facebook!