Framsidan
I Ur och Skur Nyckelpigans förskola


Hyvelgatan 30    741 71  Knivsta    Telefon; 018-34 90 20    Mobil; 070-20 88 721Följ oss gärna på Facebook!


Välkommen till I Ur och Skur Nyckelpigans förskola!Ute nästan hela dagen, sällan sjuka men ofta smutsiga!


Nyckelpigans förskola är en enskild förskola för barn mellan 1-5 år, och drivs som ett personalkooperativ.

I Ur och Skur är samlingsnamnet på förskolor som är anslutna till Friluftsfrämjandet. Vår personal får pedagogisk utbildning och fortbildning inom I Ur och Skur.


Verksamhetens grundidé är att barns behov av kunskap, rörelse och gemenskap tillfredsställs genom vistelse i naturen. Kunskap om naturen ger en ökad förståelse för de naturliga sambanden. Barnen blir miljömedvetna och kunskapen förmedlas genom lek och ett undersökande arbetssätt.


Leka är livet!